Stylister

Karoline Malene Fotland (Adam og Eva Strandgaten)

Avdelingsleder / Faglig leder / Senior Art Director

Nora Marie Nygård

Junior Stylist